เตรียมฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมติดตามค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างใกล้ชิด นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษจำนวนมาก

โรคไข้เหลือง

โรคไข้เหลือง เป็นโรคติดต่ออันตรายที่เฉียบพลัน มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้เหลือง ซึ่งอยู่ในตระกูล Flavivirus โดยมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อจากผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เหลืองไปสู่คนปกติ เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก สำหรับคำว่า “เหลือง” มาจากอาการไข้ ร่วมกับตัวเหลือง หรือดีซ่านที่มักพบในผู้ป่วย (จึงเรียกว่า “ไข้เหลือง”)

โรคอ้วนลงพุง

โรคอ้วนลงพุง (metabolysis sindome) คือกลุ่มความผิดปกติของไขมันในเลือด ความดันโลหิตระดับน้ำตาล ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่เป็นโรคอ้วนลงพุงจึงมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด ซึ่งคนไทยกว่า 29% กำลังเผชิญต่อโรคอ้วนลงพุงจากข้อมูลความถี่ของการเกิดโรคอ้วนลงพุงในการศึกษา Interasia ในประชากรไทยทั่วประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป จำนวน 5,091 ราย

เตือนภัยโรคซึมเศร้าครอบครัวต้องอบอุ่น ป้องกันเหตุฆ่าตัวตาย

คาดการณ์ว่า ในปี 2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นสาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจหลอดเลือด นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่า ในปี 2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นสาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจหลอดเลือด

วิธีแปรงฟันอย่างถูกวิธี สำหรับคนจัดฟัน

สำหรับบทความนี้ คลีนิค จัดฟันบางนา ขอนำเสนอข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวเนื่องกับ การดัดฟัน หรือการจัดฟัน ว่ามีกี่แบบอะไรบ้าง? เพื่อให้ผู้ทำการจัดฟัน หรือดัดฟันจะได้มีความรู้ ในเรื่องดังกล่าว ประกอบกับการตัดสินใจในการเลือกจัดฟัน หรือดัดฟันกันนะคะ การจัดฟันแบ่งได้กี่ประเภท มีอะไรบ้าง

ชวนวัยซน กินผัก-ผลไม้ ต้านโรค

ปัจจุบันคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคเอ็นซีดี หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มมากขึ้น อย่าง เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง และอื่น ๆ สาเหตุหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งผลวิจัยจากองค์การอนามัยโลกชี้ชัดว่า ถ้าประชากรโลกหันมาบริโภคผักผลไม้ให้ได้ตามที่องค์การอนามัยโลกระบุ จะช่วยลดภาระการเจ็บป่วยเหล่านี้ลงได้

LPN เปิดคาเฟ่นั่งฟรี แหล่งเรียนรู้ โชว์นวัตกรรมนักศึกษา

ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่อยากหาพื้นที่อ่านหนังสือ นั่งทำงาน นั่งคุยฟรี พร้อมเวิร์กช็อปดีๆ มากมาย เมื่อ LPN เนรมิตสำนักงานขายบนทำเลเกษตร-งามวงศ์วาน ให้กลายเป็น Selected Caf And Learning Center (ซีเล็คเต็ด คาเฟ่ แอนด์ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์) แหล่งเรียนรู้ และทำงานของคนรุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป

แอพพลิเคชั่น GREEN BOOK ช่วยคนไทย ใช้ยาคุณภาพ

โลกในยุคดิจิทัล ที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เปลี่ยนรูปแบบจากการสืบค้นในระบบเอกสารเป็นการค้นหาในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และล่าสุดระบบปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นได้กลายมาเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น GREEN BOOK แอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่พัฒนาจากหนังสือ GREEN BOOK 2017 ซึ่งรวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาและผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์และคัดเลือกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า มีคุณภาพมาตรฐานมาจัดทำเป็นหนังสือ มาเป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการจัดซื้อยาตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา เพื่อให้โรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องนำมาใช้คัดเลือกยาที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมีราคาเหมาะสมในการบริการผู้ป่วย

ทำไมต้อง “พักตับ”

ในปี 2559 ที่ผ่านมา สสส.รณรงค์เรื่อง “พักตับ” โดยชี้ให้ประชาชนเห็นถึงโทษและพิษภัยของเหล้าที่กระทบต่อตับที่เป็นอวัยวะสำคัญในการขับของเสียออกจากร่างกาย ในปี 2560 นี้ ทาง สสส. จึงดำเนินการรณรงค์เรื่องการพักตับในช่วงเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องในคอนเซป “พักตับ พักต่อ”

หน้าพิงวัง หลังพิงวัด

คนไทยในสมัยโบราณ ก่อนเริ่มมีการศึกษาระบบแผนตะวันตกเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ พ่อแม่ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับอนาคตของบุตรหลาน จะใช้วิธีฝากตัวให้เข้าไปเป็น “เด็กวัด” ตั้งแต่กินอยู่หลับนอน, ช่วยกิจของสงฆ์และงานต่างๆทั่วไป พระภิกษุท่านก็ถือเป็นลูกหลานช่วยแนะนำสั่งสอนให้ความรู้, ให้การศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราจำนวนมากในบ้านเมืองขณะนี้ ที่ได้ดิบได้ดีมาเป็นตัวหลักสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติ หลายท่านถูกหล่อหลอมและเพาะบ่มมาจากการเคยผ่านประสบการณ์ “การเป็นเด็กวัด” มาก่อน… หลังจากนั้น เมื่อเติบใหญ่มีความรู้ ความสามารถพอตัว พอที่จะประกอบอาชีพในสังคมได้ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะนิยมที่จะให้บุตรหลาน เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบรมวงศานุวงศ์ โดยการฝากฝั่งให้เป็นเด็กรับใช้บ้าง เด็กฝึกงานบ้าง แล้วค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ไต่เต้าขึ้นเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย อาศัยบารมีของผู้หลักผู้ใหญ่ “ในรั้วในวัง” ส่งเสริมจนได้ทำงานใหญ่ๆและไต่เต้าก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในตำแหน่งที่สูงขึ้น.. เรียกได้ว่าสังคมไทยในอดีต จวบจนปัจจุบัน พัฒนาคนโดยอาศัยยุทธศาสตร์ “หน้าพิงวัง หลังพิงวัด” มาโดยตลอด…[…]