ชวนวัยซน กินผัก-ผลไม้ ต้านโรค

ปัจจุบันคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคเอ็นซีดี หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มมากขึ้น อย่าง เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง และอื่น ๆ สาเหตุหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งผลวิจัยจากองค์การอนามัยโลกชี้ชัดว่า ถ้าประชากรโลกหันมาบริโภคผักผลไม้ให้ได้ตามที่องค์การอนามัยโลกระบุ จะช่วยลดภาระการเจ็บป่วยเหล่านี้ลงได้

LPN เปิดคาเฟ่นั่งฟรี แหล่งเรียนรู้ โชว์นวัตกรรมนักศึกษา

ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่อยากหาพื้นที่อ่านหนังสือ นั่งทำงาน นั่งคุยฟรี พร้อมเวิร์กช็อปดีๆ มากมาย เมื่อ LPN เนรมิตสำนักงานขายบนทำเลเกษตร-งามวงศ์วาน ให้กลายเป็น Selected Caf And Learning Center (ซีเล็คเต็ด คาเฟ่ แอนด์ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์) แหล่งเรียนรู้ และทำงานของคนรุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป

แอพพลิเคชั่น GREEN BOOK ช่วยคนไทย ใช้ยาคุณภาพ

โลกในยุคดิจิทัล ที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เปลี่ยนรูปแบบจากการสืบค้นในระบบเอกสารเป็นการค้นหาในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และล่าสุดระบบปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นได้กลายมาเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น GREEN BOOK แอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่พัฒนาจากหนังสือ GREEN BOOK 2017 ซึ่งรวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาและผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์และคัดเลือกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า มีคุณภาพมาตรฐานมาจัดทำเป็นหนังสือ มาเป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการจัดซื้อยาตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา เพื่อให้โรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องนำมาใช้คัดเลือกยาที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมีราคาเหมาะสมในการบริการผู้ป่วย

ทำไมต้อง “พักตับ”

ในปี 2559 ที่ผ่านมา สสส.รณรงค์เรื่อง “พักตับ” โดยชี้ให้ประชาชนเห็นถึงโทษและพิษภัยของเหล้าที่กระทบต่อตับที่เป็นอวัยวะสำคัญในการขับของเสียออกจากร่างกาย ในปี 2560 นี้ ทาง สสส. จึงดำเนินการรณรงค์เรื่องการพักตับในช่วงเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องในคอนเซป “พักตับ พักต่อ”

หน้าพิงวัง หลังพิงวัด

คนไทยในสมัยโบราณ ก่อนเริ่มมีการศึกษาระบบแผนตะวันตกเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ พ่อแม่ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับอนาคตของบุตรหลาน จะใช้วิธีฝากตัวให้เข้าไปเป็น “เด็กวัด” ตั้งแต่กินอยู่หลับนอน, ช่วยกิจของสงฆ์และงานต่างๆทั่วไป พระภิกษุท่านก็ถือเป็นลูกหลานช่วยแนะนำสั่งสอนให้ความรู้, ให้การศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราจำนวนมากในบ้านเมืองขณะนี้ ที่ได้ดิบได้ดีมาเป็นตัวหลักสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติ หลายท่านถูกหล่อหลอมและเพาะบ่มมาจากการเคยผ่านประสบการณ์ “การเป็นเด็กวัด” มาก่อน… หลังจากนั้น เมื่อเติบใหญ่มีความรู้ ความสามารถพอตัว พอที่จะประกอบอาชีพในสังคมได้ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะนิยมที่จะให้บุตรหลาน เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบรมวงศานุวงศ์ โดยการฝากฝั่งให้เป็นเด็กรับใช้บ้าง เด็กฝึกงานบ้าง แล้วค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ไต่เต้าขึ้นเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย อาศัยบารมีของผู้หลักผู้ใหญ่ “ในรั้วในวัง” ส่งเสริมจนได้ทำงานใหญ่ๆและไต่เต้าก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในตำแหน่งที่สูงขึ้น.. เรียกได้ว่าสังคมไทยในอดีต จวบจนปัจจุบัน พัฒนาคนโดยอาศัยยุทธศาสตร์ “หน้าพิงวัง หลังพิงวัด” มาโดยตลอด…[…]

จะเป็นแม่ทั้งที ก็ต้องเป็นแม่ที่ดีให้ได้

ตามทัศนคติของผู้เขียนแล้ว บทบาทของความเป็น “แม่” ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการเป็นแม่ที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกด้วยการให้นมป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูกเติบโตทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการดูแลให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจด้วย ซึ่งลูกจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์นั้นก็ต้องมาจากการเลี้ยงดูจากแม่ที่ดีนั่นเอง

เฝ้าระวังยาตกค้างในเนื้อสัตว์

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการเฝ้าระวังยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ของประเทศไทย ไม่พบการตกค้างในเนื้อไก่และเนื้อวัว แต่พบเกินเกณฑ์มาตรฐานในเนื้อหมูเพียงร้อยละ 1 ของตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งเป็นเนื้อหมู ที่ไม่ทราบแหล่งผลิต นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภคขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นนอกจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผู้ผลิตนำมาใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์แล้ว ยังมีการใช้ยาและสารเคมีต่างๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด ยากลุ่มหนึ่งซึ่งมีการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ ยาต้านจุลชีพ (antimicrobial) ซึ่งหมายรวมถึงยาปฏิชีวนะ (antibiotics) โดยยาต้านจุลชีพที่ใช้ในสัตว์ส่วนใหญ่เป็นยากลุ่มเดียวกับที่ใช้ในคน ดังนั้นการใช้ยาดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่สมเหตุผล จึงส่งผลกระทบทั้งต่อตัวสัตว์ ผู้เลี้ยง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบสูงทั่วโลกคือ ปัญหาเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุข ซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลทั้งในเชิงสุขภาพอนามัย[…]

ภาวะท้องผูกเกิดจากอะไร และเมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

อาการท้องผูก (Constipation) เป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนไทยและประชากรทั่วโลก มีการศึกษาพบว่าร้อยละ 24 ของประชาชนชาวไทยคิดว่าตนเองมีปัญหาท้องผูก อาการท้องผูกที่ใช้กันทางการแพทย์จะหมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการอย่างน้อย 2 ใน 6 อาการต่อไปนี้ คือ

วิธีลดอาการหน้ามืดตอนตื่นนอน

สาเหตุของอาการหน้ามืดเวลาตื่นนอน ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ร่างกายและหัวใจของเรานั้น “ปรับตัวไม่ทัน” เวลาเราลุกจากการตื่นนอน จากมุม 0 องศา เป็น 90 องศา จะทำให้หัวใจเราบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ทัน เมื่อร่างกายของเราไม่สามารถปรับตัวได้ปกติเหมือนตอนเป็นหนุ่มสาว เลยส่งผลทำให้เกิดอาการหน้ามืดอย่างที่เห็น